Vabilo
Pošljite mi vabilo za naslednji TRN

Razpis 2013

12. TRIMOVE RAZISKOVALNE NAGRADE

ZA NAJBOLJŠA DIPLOMSKA, SPECIALISTIČNA, MAGISTRSKA DELA IN DOKTORSKE DISERTACIJE.
Razpis je namenjen spodbujanju raziskovalnega dela dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju razvoja, proizvodnje in trženja inovativnih, učinkovitih, trajnostnih, estetsko in tehnično dovršenih rešitev na ovoj zgradb.


Letos razpisujemo s področja ARHITEKTURE, INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA, GRADBENIŠTVA, STROJNIŠTVA, KEMIJE IN EKONOMIJE TER MANAGEMENTA naslednje okvirne teme:

  • Energetska učinkovitost ovoja zgradb in zelene tehnologije
  • Vpeljava sodobnih, večfunkcionalnih materialov za ovoj zgradb
  • Vpeljavo biomimetičnih principov
  • Trajnostni vidik ( LCA, reciklabilnost, CO2 odtis)
  • Design management in management inovacij
  • Internacionalizacija poslovanja
  • Trženje inovativnih in trajnostnih arhitekturnih rešitev


POSTOPEK IZBIRE


Na razpis lahko kandidati prijavijo diplomska*, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije.  
*Diplomska dela univerzitetnih študijskih programov (nereformiranih) oz. prenovljenih magistrskih študijev programov (2. bolonjska stopnja).

Komisija za raziskovalno delo Trimo bo prejeta dela dala v recenzijo strokovnjakom za posamezna področja. Na podlagi njihovega mnenja in ocene Komisija za raziskovalno delo izbere nagrajence in določi vrsto nagrade.
Povzetek nagrajenih del bo objavljen  na internetni strani Trimovih raziskovalnih nagrad.

Obravnavana bodo prijavljena dela, ki bodo upoštevala najsodobnejše dosežke znanosti, nove pristope in rešitve, ki jih bo lahko Trimo uporabil v praksi in katerih rezultati bodo prispevali k nadaljnjim uspehom podjetja.

Nagrajenci bodo morali Trimu odstopiti en tiskan izvod  dela in delo na osnovi predhodnega dogovora javno predstaviti. V primeru, da prijavljeno delo ni nagrajeno, se poslani  izvod prijavitelju vrne.
 

PRIJAVA

Kandidati se lahko prijavijo na razpis najkasneje do 10. 10. 2014.
Komisija bo upoštevala prijavljena dela, ki so bila uspešno ocenjena pred ustrezno komisijo v času od 8. 4. 2013 do 30. 9. 2014. Na razpis se lahko prijavijo tudi dela, ki so bila zaključena od 1. 1. 2012 do 8. 4. 2013 v primeru, da se le-ta ujemajo z razpisanimi temami. 

Prijava mora vsebovati tiskano in elektronsko diplomsko, specialistično, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo ter izpolnjeno prijavnico, kjer je potrebno priložiti tudi pisno priporočilo mentorja in kratek povzetek dela v slovenskem in angleškem jeziku (2000 znakov brez presledkov).
 
Kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico, ki je objavljena na strani trimo-researchawards.com  ter tiskano delo v roku pošljejo ali osebno vročijo do 10. 10. 2014 na naslov:

Trimo, d. d., Komisija za raziskovalno delo
, .


S prijavo kandidati soglašajo, da bodo v primeru nagrade njihovega dela na povabilo družbe Trimo najmanj eno leto sodelovali v aktivnostih komuniciranja z različnimi javnostmi (mediji, Trimovimi zaposlenimi, poslovnimi, akademskimi javnostmi). To pomeni, da bodo v pisni in/ali ustni in/ali elektronski komunikaciji (intervjuji, odgovori na vprašanja, izjave) sodelovali na temo o Trimovih raziskovalnih nagradah.

Za dodatne informacije ali posvet o izbiri teme vašega dela nam pišite na .