Vabilo
Pošljite mi vabilo za naslednji TRN

Pravno obvestilo

V Trimo, d.d. (v nadaljnjem besedilu Trimo) smo naše spletno mesto oblikovali z namenom omogočiti splošno informacijo o Trimu ter njegovih proizvodih in storitvah.

Vstop v katerokoli področje spletnega mesta Trima pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na te strani ne vstopate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči.

Vse informacije in podatki, ki so uporabniku dosegljivi na spletnem mestu Trima, so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno.
Vse informacije o družbi, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu družbe ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev.
Uradne, pravno-formalne informacije o družbi, proizvodih in storitvah ter o poslovanju družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu družbe.

Politika Trima je spoštovanje veljavnih pravic intelektualne lastnine tretjih. Vse informacije o proizvodih, ki so uporabniku dostopne na Trimovem spletnem mestu predstavljajo zgolj splošno informacijo o obstoju navedenega proizvoda v splošnem naboru proizvodov družbe Trimo.

Navedba proizvoda na Trimovem spletnem mestu tudi ne pomeni, da Trimo določeni izdelek dejansko trži in/ali ponuja na območju, za katerega se uporabnik spletnega mesta zanima ali iz katerega uporabnik na spletno mesto dostopa. Uporabnik se mora pri Trimu in/ali njenih povezanih družbah oz. predstavništvih pozanimati, ali Trimo proizvod, za katerega/-o se uporabnik spletnega mesta zanima, na območju, ki uporabnika zanima, dejansko trži oziroma ponuja v prodajo.

Določene informacije na Trimovem spletnem mestu vsebujejo tudi splošne podatke o proizvodih.
Te informacije so namenjene splošni predstavitvi proizvodov ter vsebujejo zgolj osnovne podatke. Nobena informacija o posameznem proizvodu znotraj Trimovega spletnega mesta ni podana z namenom dajanja strokovnih nasvetov ali navodil za uporabo Trimovih proizvodov, če ni posebej določeno drugače.

Trimo je in bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju svojega spletnega mesta storil vse, da bi se prepričal, da so objavljene informacije točne in podatki ažurni, vendar Trimo ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Trimo si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Trimo niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi mesti tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar Trimo ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih mestih tretjih, in zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Vse informacije in podobe, objavljene na Trimovem spletnem mestu, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tem mestu, so registrirane blagovne znamke Trima ali ima Trimo pravico njihove uporabe.

Možno je, da bi se katerikoli obiskovalec Trimovega spletnega mesta odzval s kakršnimikoli informacijami. Trimo v zvezi z njimi ne bo prevzel nikakršne odgovornosti. Uporabnika opozarjamo, da bodo v tem primeru te informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, če ni posebej določeno drugače. Trimo si tako pridržuje pravico njihove proste uporabe, razmnoževanja, in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer mu ne bo potrebno navajati vira. Trimo si pridržuje pravico uporabljati tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanja, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih bodo take informacije vsebovale. Trimo bo te informacije po prosti presoji uporabljala za kakršenkoli namen.

Trimo si pridržuje pravico, da spremeni vsebino tega spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Trimo ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.


Zaščita zasebnosti
S to izjavo izkazuje Trimo trdno zavezanost varovanju zasebnosti. V nadaljevanju opisujemo naš sistem zbiranja in širjenja informacij za spletno mesto.
Osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc o izpolnjenih e-obrazcih na našem spletnem mestu in za vodenje evidenc o dostopih do nekaterih vsebin znotraj našega spletnega mesta. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim osebam.

Vaš IP-naslov bi uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.
Nekateri deli Trimovega spletnega mesta včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo "Piškotki". Z njimi in nekaterimi drugimi metodami za merjenje obiska spletnih strani pridobimo informacije, kako in katere strani na spletnem mestu obiskujejo ljudje in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletno mesto in shranjevanje kontaktnih informaci in osebnih podatkov za kasnejše obiske našega spletnega mesta.

Naše spletno mesto vsebuje tudi povezave z drugimi spletnimi mesti. Trimo ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in za vsebino teh spletnih mest.